Sanovnik starica – šta znači sanjati staricu?

Na javi starica označava osobu koja je „u godinama“ i koja je ili nemoćna da se sama o sebi baš dobro ili pak adekvatno stara, ili kojoj su potrebni tuđa ljubav i velika pažnja, te je ona simbol borbenosti, nemoći, pomoći ili plemenitosti i želje za održanjem i životom.

U nekim bajkama ili legendama, starice su se poistovećivale sa vešticama ili „baba Jagama“, a koje su jele ljude ili decu, ili su „bacale kletve“ i time uticale na nečiju „sudbinu“ i život, te koje su oslikavale nešto ili baš zlo, podlo i opasno ili pak veoma zastrašujuće i nepredvidivo.

Sanovnik i sanjarica – tumačenje i značenje sna – šta znači sanjati staricu?

San u kome se sanja neka starija osoba, simbolizuje vrlo različite situacije ili ima „prenesena“ značenja i tumačenja, koja su zavisna od motiva koji je dat u vidu starice ali koji se „sreće“ u nekakvim konkretnim događajima ili implicira neke različite okolnosti u snu osobe koja staricu i „vidi“ u svojim snovima.

U nastavku saznajte šta znače snovi u kojima se pojavljuje starica.

Sva tumačenja naravno uzimajte sa rezervom.

Sanjati kako ste u svom snu videli staricu

Kada ste u svom snu videli neku staricu, te ona nije „povezana“ sa nekom konkretnom situacijom niti je u snu starica sa vama razgovarala, na javi to ima konotaciju da će vam se neke greške iz prošlosti „obiti o glavu“, i da vas u budućem periodu očekuju vrlo veliki problemi i neprilike, iz kojih ćete se vlo teško ili uz mnogo sreće uspeti da na kraju i spasite.

Sanjati kako ste u snu videli veliki broj starih i nemoćnih osoba

Ukoliko ste u svom snu videli veliki broj starica, na ulici, u staračkom domu ili na nekoj vrsti „skupa“, taj je san na javi indikacija da ste vi osoba koja voli da nekoga vara i obmanjuje i da ste sasvim pokvarena i beskrupulozna i nemoralna osoba.

Isti san može da znači i da ste osoba koja treba da se preispita o nekim svojim nedelima i lošim i sasvim i nelegalnim postupcima, jer vrlo lako može da se dogodi da imate probleme sa zakonom ili da vas brzo napuste osobe koje su u vas imale poverenje, i koje ste uspeli da razočarate ili da ih osramotite svojim ponašenjem.

Sanjati kako ste u svom snu vi „postali“ starica

Ako ste sanjali kako ste se u svom snu vi „odjednom“ pretvorili u staricu, te ste u isto vreme i uplašeni i nesrećni, na javi to ima konotaciju da ste zbog svoje dobrote i plemenitih i velikodušnih postupaka, lako uspeli da zavrednujete nečije veliko poštovanje, te da vas okolina vrlo ceni i da vam ukazuje velike časti i hvali vas kao osobu koja je vredna divljenja i koja je sasvim jedinstvena.

Sa druge strane, tumačenje istog sna može da bude i sasvim različito, te da se odnosi na to da ćete vi da budete vrlo povodljivi i lakomisleni, te da svoje uspehe i materijalnu dobit ostvarite na neki nemoralan ili nepošten način, koristeći tuđu dobrotu ili naivnost i nesebičnost.

Sanjati staricu koja je u venčanici i koja se udaje

Kada sanjate da je starica u venčanici i da velom „skriva“ svoje izborano lice, te da želi da prikrije svoje prave godine kako bi se samo udala, takav san na javi simbolizuje da vas lično očekuju neke velike i skore poteškoće, te da ćete imati potrebu da se“sakrijete“ iza nečijih „jakih leđa“, ili da ćete pak potražiti neku zaštitu i pomoć od neke osobe koja je vrlo uticajna ili moćna.

Prema nekim drugačijim tumačenjima, ovkav san može da implicira na javi da vi skrivate neke baš velike tajnei da vas plaše posledice njihovog razotkrivaja, te da živite život koji je vrlo stresan i da ste u stalnoj stepnji i strahu od nečije osvete, podsmeha, kritika ili ljutnje i besa.

Sanjati kako vam se starica „nadvila“ nad postelju u kojoj ležite veoma bolesni

Ukoliko vam se u snu nad „bolesničku postelju“ u kojoj ležite vi ili vama bliska i draga osoba, „nadvila“ neka starica, te vam nešto šapuće i pokušava da vas „umiri“ ili ohrabri, to u realom životu jeste vrlo loš i negativan znak i implicira ili pogoršanje bolesti ili pak skori gubitak života.

Sanjati kako vam je starica koju ne poznajete došla u kuću

Kada vam je u snu starica koju ne poznajete došla u uću i vi sa njom srdačno i razgovarate, taj san pak označava da ćete na javi imati neke velike uspehe u poslu koji radite, te da ćete ostvariti neko veliko bogatstvo ili i neku opštu dobrobit i da ćete biti bezbrižni i rasterećeni duže vreme.

Sanjati da u snu vidite mrtvu staricu koja vam je bila vrlo draga

Ako ste sanjali da u snu vidite staricu koja je bila vama ili bliska ili pak jako i draga, a koja je umrla i vi ste pak zbog toga veoma tužni i nesrećni, na javi implicira da ste joj „produžili život“, odnosno da će ona da bude dobrog zdravlja i da dočeka duboku starost.

Kada pomenuti san sanja osoba koja je u drugom stanju, te nad telom mrtve starice u snu i plače, na javi po nekim vrovanjima, to označava da će potomak koji treba da se rodi biti muškg pola.

Loading...
loading...