Sanovnik otmica – šta znači sanjati otmicu?

Otmica je na javi vrlo traumatičan čin i krivično delo, te označava strah onoga ko je otet ili pak strepnju od zakona i kazne onoga ko je otmičar, i u svakom slučaju je sinonim za nešto loše i/ili pogrešno, i svako ko se na takav postupak usudi, treba da bude najstrožije kažnjen i osuđen, jer je kao osoba beskrupulozan, pokvaren, nemoralan, zao ili vrlo opasan, i u neku ruku i kriminalac.

Sanovnik i sanjarica – tumačenje i značenje sna – šta znači sanjati otmicu? 

Iako otmica nije toliko čest motiv u snovima, ona je uistinu vrlo strašan i uznemirujuć simbol, te i označava neki strah, strepnju, osudu, kajanje ili svesnost pogrešaka koje su učinjene, i njena jasna tumačenja i značenja, su povezana sa samim načinom, na koji se „čin otmice“ u snu i doživljava, i prema tome ko i kako otmicu vidi, odnosno kako je sanja.

U nastavku teksta saznajte šta znače snovi u kojima se javlja otmica.

Sanjati da ste svedok otmice u snu 

Ako ste sanjali da ste videli otmicu, odnosno da ste bili svedok ovog gnusnog čina, na javi jasno implicira da ste vi u nekim situacijama sasvim nemoćni i nesposobni da bilo šta promenite, te ste inferiorni u odnosu na druge i svesno se potčinjavate njihovim željama, mišljenjima i naredbama. 

Sanjati da ste vi u snu žrtva otmice 

Ukoliko ste sanjali da je u snu vas neko oteo, ima na javi značenje da ste osoba koja je vrlo slaba i strašljiva, te da nikako niste spremni ni da preuzmete neke rizike, niti da se upustite u radikalne promene, pa ste zbog toga sasvim nesrećni i nezadovoljni sobom, i svojim životom uopšte. 

Sanjati da ste vi u snu nekoga oteli 

Kada ste sanjali da ste vi nekoga oteli, te ste u snu sasvim beskrupulozna i opasna osoba, na javi i označava da ste sasvim opterećeni nekim strahovima i velikim teretom ili brigama, ali da nikako i ne možete da pronađete rešenja, i da se spasite svojih nevolja, jer ste sasvim nesigurni u sebe, i vi ste naviknuti na stalnu podršku i pomoć bliskih osoba, pa kada ona izostane, vi se nikako niti pak snalazite, niti uspevate da reagujete i mislite „svojom glavom“. 

Sanjati da se u snu bojite otmice 

San u kome ste vi u velikom strahu od otmice, i strepite za svoju sigurnost i život, ima na javi baš neočekivano pozitivnu i sasvim neobičnu simboliku, te implicira da ste pred nekim vrlo korisnim i lepim novim poznanstvima, kao i da ćete se sa svim osobama iz svog okruženja sasvim dobro ili slagati, ili se u svemu razumeti i veoma uspešno sarađivati. 

Sanjati da strepite za svoj život jer ste oteti 

Ukoliko ste sanjali da se bojite da će vas otmičari u snu ubiti, ima na javi jasnu konotaciju da će vam u životu neko ili nešto da narušava mir, i da ste stalno opterećeni i zabrinuti, te da ne volite da se sa ljudima preterano i zbliažvate i da im se poveravate, i verujete samo svojoj porodici i/ili najbližem krugu prijatelja, te ste sasvim introvertna osoba, koja zbog takvog svog ponašanja ili stavova, biva od okoline „obeležena“ kao sasvim čudna ili „neobična“, te vas svi i izbegavaju. 

Sanjati da je u snu oteta neka osoba koju vi poznajete 

San u kome je oteta neka osoba koju vi poznajete, bilo da je to vaš prijatelj ili član porodice, na javi ima značenje da ste u nekim neprilikama za koje vam je potrebna pomoć, ali da vi oklevate da je zatražite, i da pokušavate da bez uspeha sami pronađete rešenja.

Sanjati da je u snu oteta neka osoba koju vi ne poznajete 

Ako ste sanjali da je u vašem snu otet neko ko vam je na javi stranac, ima konotaciju da ste vrlo i pred nepovoljnim i neočekivanim lošim vestima, te da ćete biti u nedoumici kako da postupite, da ne biste dodatno pogoršali, svoju i tako tešku i nezavidnu situaciju u kojoj se nalazite.

Sanjati da ste oteti a zatim ste ubrzo i pronađeni i oslobođeni 

Kada ste sanjali da ste u snu oteti, te da ste pronađeni i oslobođeni, a da su vaši otmičari uhvaćeni ima na javi konotaciju da ste, pred nekim uspešnim poslovima i prilikama koje će da vam donesu baš veliki finansijski dobitak i napredak i moć koju ste priželjkivali.

Sanjati da ste uspeli da pobegnete svojim otmičarima 

Ukoliko ste sanjali da ste oteti, ali da ste se snašli i uspeli da pobegnete svojim otmičarima, to na javi ima konotaciju da ste nepoverljiva osoba koja se ne može ni na koga u potpunosti osloniti, te da vi verujete samo sebi, i time često vređate članove svoje porodice, partnera ili prijatelje, a kada shvate da njihovu podršku ili pomoć, odbijate jer im uopšte ne verujete, i podozrivi ste prema i/ili njima ili njihovim iskrenim namerama.

Loading...
loading...