Sanovnik brojevi – šta znači sanjati brojeve?

Brojevi su na javi simbol nekog preračunavanja, sabiranja „uspeha ili neuspeha“, te sveukupnost i životnih postignuća, pa su često sinonim za neke postignute uspehe, koji se radom i vrlim trudom i „sabiraju“, ili pak za neke gubitke koji simbolizuju „oduzimanje“ neke sreće ili radosti, i znače i nove tuge i usamljenost, te često brojevi mogu da predstavljaju jedinstvo, i/ili pak da simbolizuju neku grupu odnosno brojnost u širem smislu reči.

Sanovnik i sanjarica – tumačenje i značenje sna – šta znači sanjati brojeve? 

Simbolika snova o brojevima, pre svega zavisi od toga da li oni imaju neko „skriveno značenje“ i da li za osobu koja sanja predstavljaju neki važan datum, te da li se vide kao pojedinačni i tačno i određeni brojevi, da li su „u nizu“, da li u snu neko brojeve sabira, oduzima, množi ili deli, ili pak oni predstavljeju „potpunu zbrku“, i u nečijem snu se vide samo kao neki simbol koji je sporedan i koji nema apsolutno nikakvu važnost na javi.

Sanjati kako u svom snu vidite različite brojeve bez ikakvog „reda“ ili „smisla“ 

Ukoliko ste sanjali da vidite neke brojeve koji u vašem snu nemaju nikakav smisao niti redosled, te su „zbrkani“ i sasvim „razbacani“ kao simboli koji vama ne znače ništa, na javi to označava da ste sasvim umorni i bezvoljni, te da vam ponestaje i energije i snage da se sa nekim problemima i preprekama izborite, kao i da je potrebno da se rasteretite i smanjite brige koje vas opterećuju, jer lako možete da donesete prenagljene i pogrešne proračune, i da napravite sebi značajne nevolje ili u poslu, ili pak u ličnom životnom aspektu.

Sanjati kako u snu jasno vidite određene brojeve koji se ponavljaju kao dominantni simboli 

Ukoliko stalno u svojim snovima, vrlo jasno na nekim mestima, na primer u knjigama, i na ulici, na televiziji ili u nekom drugom realnom „obliku“, vidite iste brojeve, i oni su sasvim jasno vrlo uočljivi i sami vam se „nameću“ i to kao neki „predznak“, na javi simbolika sna uglavnom zavisi od tačnog broja koji često viđate.

Međutim, pomenuti san uopšteno simbolizuje da ste spremni da se sa nekim sukobite i da branite sopstvene stavove ili mišljenja, te da vas može očekivati novi početak (ako često viđate broj 1), ili pak neki finansijski dobitak (ako vam je u snu dominantan broj 7), te ljubav ili beskonačna ili radost ili sreću (ako u snu viđate često broj 3 ili broj 8).

Sanjati kako u svom snu pokušavate da upamtite neke brojeve 

Na javi je sasvim normalna pojava da osoba pamti nečiji telefonski broj, datum rođenja ili smrti, te uopšte neke važne brojeve koji joj nešto znače, i koji imaju vrlo implikativnu simboliku kako u njenoj „osećajnosti“ i inteligenciji, tako i u činjenici da je ljudima svojstveno da rezonuju i da pak uče, te je dokazano da neko „bez napora“ može da percipira u nizu najmanje sedam jednocifrenih brojeva.

U snu je tumačenje nečijeg pokušaja ili potrebe da zapamti određene brojeve, simbol da u zbilji i datu osobu očekuju veliki napori i trud, ali da će se na kraju sve isplatiti, te da će pokušaji da lako rezultiraju uspesima, a napori da se isplate i da će osoba koja je ovakav san i usnila, imati vrlo lep i radostan period u bliskoj budućnosti.

Sanjati da u snu sabirate ili oduzimate neke brojeve odnosno vršite „računske operacije“ 

Kada ste sanjali da u svom snu brojeve „računate“, te ih množite, delite, sabirate ili oduzimate, na javi takav san ima konotaciju da se vi preispitujete, i da pokušavate da nađete najbolji način, kako da rešite neke svoje dileme ili probleme koje imate.

Po nekim drugim tumačenjima, ovakav san implicira da ćete postati svesni nečijih loših namera, i da ćete uspeti da otkrijete osobe koje su vam osujetile neke ideje i planove, kao i da „raskrinkate“ lažne prijatelje, i da takve ljude sasvim od sebe i udaljite, i da se posvetite popravljanju stanja i/ili nevolja koje su vam neke vama drage ili bliske osobe, namerno i zlobno i prouzrokovale.

Sanjati kako u svom snu pokušavate da obrišete neke brojeve 

Ukoliko ste sanjali da pokušavate da sa nekog mesta obrišete određene brojeve, na javi to znači i da želite da zaboravite neke teške ili tužne trenutke, te da prebrodite neki gubitak, ili pak da sebe i „izolujete“ od osoba koje su maliciozne i pokvarene, i da prekinete kontakte sa onima koji su ili vaši poznanici, ili prijatlji koji su vam učinili nažao, i vrlo vas povredili i uvredili, nekim svojim i rečima i/ili postupcima.

Drugačije tumačenje pomenutog sna, često implicira da se vi podsvesno kajete zbog sopstvenih i postupaka i grešaka koje ste počinili u prošlim danima, te da pokušavate da se rešite tereta koji ili nosite ili koji vam „ne da mira“, te da težite da počnete iznova i da zaboravu prepustite sve ono ili što vas tišti ili vam „zadaje glavobolje“ i u sadašnjem vremenu, a i u svim poljima vašeg života.

Sanjati kako vi u snu „beležite“ odnosno zapisujete određene brojeve 

Ako ste sanjali kako zapisujete neke brojeve na papir, te da to činite kako biste ih upamtili ili se i kasnije na njih podsetili, jer su vrlo važni i nešto označavaju za vas, na javi to ima simboliku vaše sklonost da budete vrlo odgovorni, precizni i organizovani, te da se sasvim fokusirate na nekakve probleme i na njihovo rešavanje, kao i da u realizaciju svojih ciljeva uložite svo znanje i trud koje posedujete u sebi, a kako biste ostvarili napredak kome težite.

Po nekim drugim tumačenjima, san u kome vi pišete brojeve kao same simbole, označava da ćete imati velike izglede za sticanje nekih prihoda ili za dobitak nasledstva, te da ćete povećati svoje i bogatstvo, ili ostvariti finansijsku sigurnost za buduće dane, te i za svoju porodicu ili potomstvo.

Loading...
loading...