Andjeoski broj 2222 – značenje i tumačenje

Božiji čuvari ili anđeli – između verovanja, mitova, legendi i religije 

Od davnina je poznata krilatica – „neka te anđeli čuvaju“, te se smatra da su svakoj osobi njenim rođenjem „dati“ svojevrsni čuvari i pratioci, koji je „usmeravaju i savetuju“ da ide uvek ili samo onim ispravnim putem sve do svoje smrti, a kako bi sebi obezbedila odlazak u „Raj“, te i sebi pak osigurala večni život za svoju „bezgrešnu i dobru dušu“.

Prema religijskim verovanjima postoje tri osnovne grupe anđela koji su dobri i koje je Bog dao ljudima da im prenose njegove poruke putem određenih brojčanih simbola, pošto su po pravilu ova „vanzemaljska“ bića nevidljiva i ljudi ih ne mogu čuti niti na neki način razaznati „plastično“ njihove poruke odnosno glasove koje „govore“.

Glasnici Stvoritelja i njihova „hijerarhija“ u hrišćanskoj religiji 

Smatra se da prema hrišćanskim „učenjima“ i spisima koji su od davnina poznati i/ili izučavani, postoje tri osnovne „klase“ među anđelima, u kojoj opet postoje i određene „podgrupe“, a već po njihovom značaju i uticaju koji je vrednovan od Boga i kojim se anđeli i svrstavaju u: 

Visoku klasu anđela – u koju se ubrajaju serafimi (koji su bića najbliža Bogu i koji su „nosioci svetlosti i Božije milosti“); heruvimi (koji su svojevrsni „rajski čuvari“) i prestoli (koji su veliko oličenje Božije pravde, koju prenose na zemlju i daju prave savete sudijama, moćnicima i nekim vladarima ili kraljevima); 

Srednju klasu anđela – kojoj pripadaju takozvana gospodstva (koji su simbol učenja, mudrosti i verovanja); vlasti (koji oslikavaju borbu sa zlom, i predstavljaju mir, sveopštu harmoniju i nežnu krotkost) i sile (koji su čudotvorci i koji su oni anđeli koji treba da sasvim sprovedu u delo Božije reči i naredbe);

Nižu klasu anđela – kojoj pripadaju arhanđeli (koji učvršćuju veru u Boga među ljudima i njima prenose poruke i Božije vesti); anđeli čuvari (koji su najbliži ljudima i koji ih po nalozima Boga i čuvaju i štite od svih grehova i iskušenja kojima su „izloženi“ na zemlji pod dejstvom Đavola) i načela (koji su zaduženi da se brinu o ispravnosti ljudskih odluka i „sudova“ koje donose).

Anđeoski broj 2222 – tumačenje i značenje brojnog niza kao „poruke od anđela“ 

Poznato je da se u nekim životnim situacijama mogu raspoznati odgovarajući dvostruki, trostruki ili pak četvorostruki nizovi istih ili različitih brojeva, te da se oni i tumače kao svojevrsne važne i bitne „poruke“ od Boga, a koje ljudima prenose anđeli koji su im najbliži i koji su poslati da budu oličenje „Božije volje“ na zemlji.

Suština je da pomenuti brojčani nizovi mogu biti sastavljeni od sasvim različitih brojeva, ili pak da mogu da predstavljaju višestruko multiplicirane istovetne brojeve, te da shodno tome svaki od njih ima svoje simbolično značenje i odgovarajuće tumačenje.

Najpoznatiji anđeoski brojevi su 0000; 1111; 2222; 123; 999; 666; 111; 333 ili 777, te svi oni predstavljaju „potenciranje“ osnovnog značenja jednog broja koji se u nizu više puta ponavlja.

Šta tačno označava anđeoski broj 2222?

Kada se pojavi u nekim zapisima ili na neki način postane „vidljiv“ i ponovljen niz od četiri broja dva, takav znak je poruka koju su anđeli učinili vrlo simboličnom, kako bi ljude koji u njih veruju i koji „čekaju“ neki vid usmerenja osvestili da ih poslušaju i obavestili ih da su prisutni i da su ili spremni da ih „vode“ i upute na „pravi put“ ili da im na neki način pomognu kada su oni u bilo kakvoj nedoumici.

Sam broj dva se u numerologiji posmatra kao takozvani „ženski broj“, te simbolizuje pravednost, mir, harmoniju, napredak, ljubav, strpljivost, postupnost i analitičnost, verovanje u dobro i lepo, te označava i životnu ravnotežu i večitu nedoumicu između poštenih postupaka i lakšeg i bržeg ostvarenja ciljeva ali uz neke nemoralne ili loše postupke.

Anđeoski broj 2222, označava poruku nečijeg čuvara da je potrebno da bude strpljiv i „ponizan“, te da su jedini ispravni putevi oni koji su „popločani pravdom i poštenjem“, i da nikakve olakšice ili „prečice“ ne mogu da budu dobre ili da donesu sreću i mir, te da sačuvaju „dušu“ od greha ili „đavoljih rabota“.

Na koji način se može protumačiti „poruka“ koju ima anđeoski broj 2222 

Anđeoski broj 2222, znači da neku osobu njeni čuvari „savetuju“ ljubavi i pravdoljublju, te i da je u životu veoma bitan oslonac i poverenje, kao i da je potrebno vredno i marljivo zalaganje i snaga volje kako bi se neke ambicije ili ciljevi na adekvatan način realizovali.

Sa druge strane, multiplikacija broja dva koja je četvorostruka, označava da je povećana šansa za ispunjenje nekih profesionalnih ili ličnih želja i ideja, te da nikada ne treba biti previše podozriv i sumnjičav i da su to načini na koje se „napredak koči“, i na koji se povećava nesigurnost u sebe i samim tim se „prizivaju“ negativne misli i dela.

Broj 2222 je takođe i simbol ljubavi i pozitivnosti u stavovima i mišljenjima, te znači i da je vrla ljubav prema sebi i bližnjima, te i pozitivna razmišljanja i stav, osnova i pokretač svakog plana ili dela i da je to jedini i ispravan put ka realizaciji i samoostvarenju, i ispunjenosti srećom i mirom.

Kada se brojčani niz 2222 viđa u nekim situacijama veoma učestalo, on označava da nikada niste u prilici da „birate“ svoju energiju i stanje u kome se nalazite, ali da je vera u sve što radite i želja za ostvarenjem, jedino čemu treba da u svom životu usmerite sebe, te da ćete uz strpljivost i veću upornost uspeti da ispunite sve svoje zamisli i planove koji su veoma zavisni od stvaranja prave i jednostavne ravnoteže koja kroz život treba da vas „vodi“ i da vam bude „putokaz“ da ništa nije i nemoguće i neostvarivo, ako se radi pošteno i savesno.

Razumevanje anđeoskog broja 2222 i verovanje u njegove „moći“ 

Veliki broj ljudi ima sklonost da zanemaruje očigledne poruke koje su im „upućene“ putem ovog već pomenutog anđeoskog broja, te da ignorišu i da ne prihvataju da postoji „ono nešto“ što im ili može olakšati odluke ili im pomoći da se bolje snađu i pronađu u svoj haotičnosti života koji ih okružuje.

Dakle, ukoliko neko vidi i prepozna neki od anđeoskih brojeva, a posebno brojčani niz 2222, tada treba da prihvati da ima nekoga ko ga „čuva i usmerava“, te da pokuša da svoju nevericu ili dosta veliku sujetu „ostavi po strani“, i da se prepusti moćnom vođstvu anđela kao „Božijih sluga“, koji su oličenje dobra i koji su „poslati“ da pomognu, a ne da nekoga „zavedu i navedu na greške i na loše puteve“, protiv kojih se svačiji um podsvesno i bori i pokušava da izabere ono dobro i pravo.

Loading...
loading...