Andjeoski broj 1111 – značenje i tumačenje

Anđeli – čuvari ljudskih „duša“, Božiji glasnici, vesnici dobra i spasitelji od svih grehova 

Anđeli spadaju u „red“ mitskih i religijskih „stvorenja“, koji su ljudima nevidljivi i koji se nikada ne „prikazuju“, ali čije se prisustvo i pomoć ili na neki način „osećaju“ ili pak postoje i određeni znaci i simboli koje oni na sebi svojstven način „šalju“ ljudima kao vid nekog upozorenja, saveta, pomoći ili pak opomene na neki potencijalni greh ili nemoralni postupak.

Kada se pomenu anđeli, obično se pomisli na hriščansku religiju, mada se oni „javljaju“ i/ili u judaizmu i u islamskom verovanju, kao sluge Božije i kao verni pomoćnici i prenosioci važnih poruka ljudima.

Koji sve anđeli postoje, odnosno koji su anđeoski „redovi“ koji su poznati u religiji 

Najpoznatiji među svim anđelima koji se pominju u religijskim tumačenjima su:

Arhangel Mihailo (Mijhael) – koji je prema judaizmu i u hrišćanstvu onaj koji je „kao Bog“, te je i glasnik i sudija, veliki borac protiv zlih sila i „posrnulih anđela“ koji su se „otpadili“ od Stvoritelja;

Arhangel Gavrilo (Gavriel) – ime ovog anđela se po nekim staro-zavetnim tumačenjima prevodi kao „snaga koju daje Bog“ ili kao „onaj koji pokazuje koliko je „Bog jak i moćan“, te se pak tako i smatra da je on anđeo koji se može „pojaviti“ u ljudskom obličju i pretpostavlja se da se on vrlo često i prikazuje ljudima kao prorok Danilo; 

Arhangel Urilo (Uriel) – koji je po religijskim tumačenjima vrhovni vođa „nebeske vojske“ i da je on takođe i glavni „nosilac svetlosti Božije“ koju milosrdno prenosi na ljude koje štiti od zla;

Arhangel Rafail (Rafael) – prema mitologiji se smatra anđelom koji „odnosi sve bolesti i sve patnje“, te je anđeo koji je „zadužen“ za ozdravljenje bolesnih, za razrešenje ljudi od grehova, pa se često njegovo ime i tumači kao „Božiji iscelitelj“ ili „onaj koga je Bog poslao da leči“;

Arhangel Jeremilo (Ieremial) – koji je prema religijskim verovanjima „čuvar ljudskih duša“ i koji je pak zadužen za „odvođenje bezgrešnih u Rajske vrtove“.

Pored pomenutih „dobrih“ anđela, u svim religijama postoje i takozvani „posrnuli“, „odbačeni“ ili „crni i zli“ anđeli, koji ne sluđe Bogu već Đavolu, te koje je sam Gospod „oterao“ od sebe i koji su se pridružili i postali Sotonine sluge i sledbenici.

Anđeoski brojevi – značenje, simbolika i tumačenje 

Anđeoski brojevi su svojevrstan vid poruka koje nam naši vrlli i dobri „čuvari“ šalju i kojima nam nešto ili pokazuju ili prenose poruku od Boga lično, i oni se obično „prikazuju ili sasvim i iznenada ili neočekivano, te ih možemo videti u nekim okolnostima na javi ili pak često u svojim snovima.

Vrlo važno pitanje jeste, da li neka osoba veruje u značaj i tumačenje anđeoskih brojeva, ili ih prosto sasvim zanemaruje, ali se kroz neka „iskustva“ pokazalo da su oni ljudi koji su date ili „znake“ ili „poruke“ prihvatili kao nešto što je važno i u njih poverovali te i sledili „data vrlo ili važna ili značajna uputstva“, bili spašeni nekih velikih nevolja, ili upozoreni da ne počine ili neki nemoral, te pogrešku ili nepravdu, i da „spasu svoju dušu na vreme“ od uticaja Đavola i njegovih sposobnosti da „zavede“ i na pogrešne puteve navede lakomislene osobe koje su u „beznađu“.

Anđeoski broj 1111 

Kada neko na svom časovniku vidi brojeve 11:11, ili pak i primeti čudnu okolnost na nekom ili pisanom delu ili u aritmetičkom nizu u kome se suviše učestalo pojavljuje broj 1111, to označava za sve one koji „veruju“ neku jasnu poruku koja nije slučajna, i koja ima određeno značenje i vrlo jasno definisano tumačenje.

Šta znači anđeoski broj 1111?

Kada neka osoba po prvi put „vidi“ broj koji je savršeni i neprekinuti niz od četiri broja jedan, to može da simbolizuje da neki dobri anđeo želi samo da „poruči“ da je „prisutan“ i da nekoga čuva ili da se na njegovu pomoć može da računa kada se osoba koja je broj 1111 i videla u nekom vrlo jasnom kontekstu ili konkretnoj situaciji.

Sam po sebi, broj jedan je simbol početka, novih odluka, nekih preispitivanja i popravljanja, te se i njegova „četvorostruka“ pojava, označava kao povećanje šansi za neki boljitak, uspeh, sreću ili za „pročišćenje“ od pogrešnih odluka i „mirnu i čistu savest“, te svest da na ovom svetu „niko nije niti sam niti nezaštićen“, te da ima svoje „vodiče“ koji ga u vidu anđela koji šalju svoje poruke ili jasno usmerava na nešto što je ispravnije i bolje, ili mu pomaže da se odluči za dobro umesto zla.

Čudotvorne moći anđeoskog broja 1111 

Pomenuti anđeoski niz 1111, označava da će se neke misli ili planovi ostvariti i realizovati, te da su se svi „putevi“ otvorili ako je neka osoba ispravna i poštena i ako od srca želi da ostvari razne ciljeve koji su i „Bogu dragi“ i koji su sasvim dobri po nekoga ko se trudi i ulaže svu svoju snagu i energiju u nešto u šta veruje.

Tako na primer, ako ste u nekom profesionalnom ili privatnom aspektu svog života neodlučni ili  vam je potreban savet i pomoć, dešava se da vam anđeli u raznim „manifestacijama“ i pokazuju i prikazuju niz brojeva 1111, pa iako isprva ne verujete da je to neki vid „znaka“ ili „usmerenja“, i stalno ili ponovno ponavljanje istog broja 1111 se može na kraju shvatiti kao simbolika da je vaša odluka u svakom smislu ispravna i dobra, te da treba da poslušate svoje „unutrašnje biće“ ili da je „vaša podsvest“ u pravu i da vas vodi ka ostvarenju želja ili zamisli.

Anđeoski broj 1111 – simbol novih početaka, ostvarenja želja i zamisli, manifestacija snage 

Kada se broj 1111, ponavlja „bez zadrške“, on upravo služi da neku osobu ohrabri da se upusti u neke rizike ili avanture, ali je istovremeno i štiti da ne „posrne“ i da ne posegne za nekim lakšim ali istovremeno i nemoralnim postupcima kako bi se što pre ostvarila u nečemu čemu teži.

Sa druge strane, anđeoski broj 1111, koji kako je napomenuto znači i neke nove početke koji su zbog „multipliciranja“ broja jedan i većih šansi da budu uspešni i da rezultuju pobedom ili samim postignućem rezultata, označava da osoba koja nešto novo započinje, ne treba da u sebe i u svoje vrle osobine sumnja i da svoje potencijale potcenjuje, već da se bori i da teži napretku, jer će joj i Bog i anđeli biti „pri ruci“ ako naiđe na neke prepreke ili probleme.

Anđeoski broj 1111 – mit ili stvarnost poruke „sa neke druge strane“ 

Kada neka osoba u bilo šta u svom životu sumnja, te se preispituje ili sebe samu sputava, to se dokazano odražava na konačni rezultat i obično sledi neki vid neuspeha ili nezadovoljstva sobom ili svojim životnim okolnostima.

Upravo iz tog razloga, anđeoski broj 1111, ukazuje na potrebu da se u nešto veruje, da se i bez straha i sujete na nešto osloni i da se posluša savet koji neko nesebično pokušava da „podari“, pa da će i sama vera i „buđenje duhovnosti“ u nekome biti dobar početak za neke nove ideale, ili za postignuća koja su osnovni pokretač i uma i tela, i koja obezbeđuju neki vid egzistencije i obično i „otvaraju vrata“ za odlazak duše na pravo mesto „na onom svetu“, koje je puno dobrote i lepote i lišeno svakog zla, greha i pokvarenosti.

Loading...
loading...